Kontakt

Dane Firmy

bilets.pl jest marką:

FLY NOW SP. Z O.O.

ul. Jana Matejki 6a

86-032 Niemcz

FLY NOW SP. Z O.O. – Jana Matejki 6a, 86-032 Niemcz,
wpisany do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy,
XII Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS: 0000585291,, NIP: 554-29-33-015 , REGON: 362987448
wysokosc kapitalu zakladowego: 10 000,00 PLN

UA-71050694-1